CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
UPRAVA ZA ŽELJEZNICE
   
 
Nadležnosti
 • Učešće u pripremi i izradi tehničkih propisa, normativa i standarda na željeznici;
 • Izdavanje licenci za upravljanje željezničkom infrastrukturom (industrijskom željeznicom);
 • Izdavanje licenci za prevoz;
 • Izdavanje sertifikata o bezbjednosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom;
 • Izdavanje sertifikata o bezbjednosti za prevoz;
 • Odlučivanje po prigovorima u vezi zaključenja Ugovora o korišćenju željezničke infrastrukture;
 • Odlučivanje po žalbama kandidata koji smatraju da su predmet nepravičnog postupanja, diskriminacije ili da su na neki drugi način oštećeni, a naročito po žalbi na akte koje je donio upravljač infrastrukture;
 • Izdavanje dozvola za korišćenje novoizgrađenih željezničkih vozila, novih tipova uređaja, djelova i opreme željezničkih vozila, kao i novih tipova uređaja, djelova i opreme za željezničku infrastrukturu;
 • Odobravanje tehničke dokumentacije za izgradnju, rekonstrukciju i modernizaciju željezničke infrastrukture;
 • Izrađuje planove razvoja, izgradnje, rekonstrukcije, modernizacije, održavanja i zaštite željeznica Crne Gore;
 • Vrši poslove koji se odnose na: razvoj, izgradnju, rekonstrukciju, održavanje i zaštitu željeznica Crne Gore
 • Kontrola korišćenja državnih subvencija za pokrivanje troškova obaveza javnog prevoza (PSO);
 • Praćenje razvoja željezničke infrastrukture i voznih sredstava u drugim državama i predlaganje mjera modernizacije kako bi se povećao nivo interoperabilnosti;
 • Ostvaruje i razvija međunarodnu saradnju u oblasti željezničkog saobraćaja;
 • Predlaže usklađivanje zakonskih i podzakonskih akata sa direktivama i regulativama EU  u cilju  harmonizacije nacionalnih propisa sa propisima EU;
 • Priprema poziva na nadmetanje i sprovođenje postupka ustupanja radova za izradu tehničke dokumentacije i izvođenja radova na željezničkoj infrastrukturi;
 • Prati i kontroliše trošenje finansijskih sredstava kojima se subvencionišu upravljač infrastrukturom i prevoznici;
 • Izdaje saglasnost za priključenje i ukrštanje javnih puteva sa željezničkom prugom, postavljanje infrastrukturnih objekata (cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih i telegrafskih vodova i dr.) na pružnom i zaštitnom pojasu;
 • Izdaje saglasnost za izgradnju, rekonstrukciju, održavanje i zaštitu industrijske željeznice;
 • Zaključivanje ugovora sa prevoznicima koji obavljaju prevoz od javnog interesa;
 • Vrši određene poslove notifikacije;
 • Ostvaruje međunarodnu saradnju sa međunarodnim organizacijama u kojima predstavlja državu, Evropskom željezničkom agencijom i organima drugih država nadležnim za bezbjednost i interoperabilnost u željezničkom saobraćaju i regulisanje tržišta željezničkih usluga.
 
NaslovnaO namaNadležnostiPropisiLicence i sertifikatiSaglasnosti za građenjeOstalo