CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
DIREKCIJA ZA ŽELJEZNICE
   
 
O nama

Direkcija za željeznice je državni organ Crne Gore za oblast željezničkog saobraćaja.

Osnovana je 2010. godine na osnovu izmjena Zakona o organizaciji i načinu rada državne uprave (Sl. list CG", br. 4/09), a u skladu sa Zakonom o željeznici (Sl. list RCG", br. 21/04).

Direkcija za željeznice ima svojstvo pravnog lica. Direkcijom rukovodi direktor koga postavlja Vlada Crne Gore na prijedlog Ministra za saobraćaj i pomorstvo.

Direkcija je osnovana radi obavljanja poslova investiranja u održavanje, razvoj i modernizaciju željezničke infrastrukture, regulatornih poslova i poslova bezbjednosti na željeznici. Izmjene koje su nastale u željezničkom sektoru Evrope, naročito nakon 1990. godine, nametnule su realnu potrebu za postojanjem nezavisnog državnog organa za oblast željezničkog saobraćaja, koji će realizovati saobraćajnu politiku države Crne Gore u oblasti željeznice.

 
NaslovnaO namaNadležnostiPropisiLicence i sertifikatiSaglasnosti za građenjeOstalo