CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
UPRAVA ZA ŽELJEZNICE
   
 
Pravilnici -->>>>>

 


2019


Pravilnik o bližem sadržaju sastavnih djelova željezničke infrastrukture

(“Službeni list CG”, broj 15/19)

Pravilnik o načinu kočenju vozova

(“Službeni list CG”, broj 15/19)

  


2018 


 Pravilnik o načinu prikupljanja podataka i sačinjavanju izvještaja o vanrednim događajima

(“Službeni list CG”, broj  83/18)

Pravilnik o načinu vođenja evidencija željezničkih prevoznika i upravljača željezničke infrastrukture

(“Službeni list CG”, broj  78/18)

Pravilnik o tehničkoj specifikaciji interoperabilnosti podsistema kontrole upravljanja i signalizacije

(“Službeni list CG”, broj  73/18)

Prаvilnik о tehničkim specifikacijama interoperabilnosti željezničkog sistema / Infrastruktura

(“Službeni list CG”, broj  46/18)

Pravilnik o načinu vršenja i obezbjeđivanja tehničko kolskog pregleda vozova i vozila u unutrašnjem i međunarodnom željezničkom saobraćaju

(“Službeni list CG”, broj  39/18)

Pravilnik o bližim uslovima koje u pogledu opreme kadra i prostora treba da ispunjava radionica za održavanje željezničkih vozila

(“Službeni list CG”, broj  18/18)

Pravilnik o bližim uslovima, načinu ugradnje i upotrebe aparata za gašenje požara u vozovima

(“Službeni list CG”, broj  12/18)


2017


 Pravilnik o sadržaju godišnjeg programa održavanja industrijskog kolosjeka željezničke pruge i uslovima za zaposlene na održavanju te pruge

(“Službeni list CG”, broj  76/17)

Pravilnik o načinu vođenja registra željezničke infrastrukture

(“Službeni list CG”, broj  60/17)

Pravilnik o tehničkim uslovima za elektroenergetska postrojenja

(“Službeni list CG”, broj  57/17)

Pravilnik o unutrasnjem redu u željezničkom saobraćaju

(“Službeni list CG”, broj  50/17)

Pravilnik o mjerama za bezbjedno odvijanje saobraćaja i bezbjednost zaposlenih koji izvode radove na pruzi

(“Službeni list CG”, broj  39/17)

Pravilnik o tehnickim uslovima za signalno-sigurnosne uređaje

(“Službeni list CG”, broj 13/17)


2016


Pravilnik o održavanju signalno-sigurnosnih uređaja

(“Službeni list CG”, broj 79/16)

Pravilnik o načinu izrade,sadržaju i postupku objavljivanja  reda vožnje vozova

(“Službeni list CG”, broj 62/16)

Pravilnik o uslovima za sertifikaciju lica zaduženih za održavanje teretnih željezničkih kola

(“Službeni list CG”, broj 44/16)

Pravilnik o održavanju gornjeg stroja željezničkih pruga

(“Službeni list CG”, broj 42/16)

 Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje licence za upravljanje željezničkom infrastrukturom

 (“Službeni list CG”, broj 08/16)


 
2015

Pravilnik o ukrštanju željezničke pruge i javnog puta

(“Službeni list CG”, broj 53/15)

Pravilnik o vrstama signala, signalnih oznaka i oznaka na pruzi

(“Službeni list CG”, broj 31/15)

Pravilnik o bližem sadržaju godišnjih izvještaja o bezbjednosti u željezničkom saobraćaju i zajedničkim pokazateljima bezbjednosti

(“Službeni list CG”, broj 29/15)

Pravilnik o načinu izdavanja sertifikata o bezbjednosti u željezničkom prevozu

(“Službeni list CG”, broj 27/15)

Pravilnik o načinu izdavanja sertifikata o bezbjednosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom, infrastrukturom industrijske željeznice i infrastrukturom lučke željeznice

(“Službeni list CG”, broj 27/15)

Pravilnik o dozvolama za tip vozila, korišćenje vozila i tip vozila

(“Službeni list CG”, broj 19/15)

Prаvilnik o bližem sadržaju sistеmа uprаvlјаnja bеzbjеdnоšću upravljača infrastrukture i željezničkog prevoznika

(“Službeni list CG“, broj 14/15)

Pravilnik o kočnicama željezničkih vozila

(“Službeni list CG“ broj 09/15)


2014


Pravilnik o obrascu i bližem načinu izdavanja licence i sertifikata za upravljanje vučnim vozilom

(“Službeni list CG“, broj 49/14)

Pravilnik o uslovima za žičare za prevoz lica

(“Službeni list CG“, broj 42/14)

Pravilnik o održavanju donjeg stroja željezničkih pruga

(“Službeni list CG“, broj 29/14)


 2013


Pravilnik o načinu održavanja željezničkih vozila

(“Službeni list CG“ broj 48/13)

Pravilnik o postupku termičke obrade skretničkih djelova i krajeva šina za izolovane sastave

(“Službeni list CG“ broj 33/13)

Pravilnik o posijedanju vučnih vozila željezničkim radnicima

(“Službeni list CG“ broj 15/13)


 2011


Pravilnik o kriterijumima za određivanje objekata od posebnog značaja za bezbjednost željezničkog saobraćaja

(“Službeni list CG“ broj 61/11)


 2008


Pravilnik o izdavanju licence za prevoz

(“Službeni list CG“, broj 56/08 )


 


 
NaslovnaO namaNadležnostiPropisiLicence i sertifikatiSaglasnosti za građenjeOstalo