CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
UPRAVA ZA ŽELJEZNICE
   
 
Investicione aktivnosti na infrastrukturi
 

 

 

Gledajući pojedinačne ugovore od 2006. godine zaključno sa 2016. godinom, 

u rehabilitaciju i modernizaciju željezničke infrastrukture uloženo je 123,1 mil.eura ,

od čega 106,8 mil. iz kreditnih sredstava evropskih banaka (EIB, EBRD i ČEB) i

16,3 mil. eura iz donatorskih sredstava IPA i WBIF fondova.

 

 Iz navedenih kreditnih sredstava završeni su radovi i tehnička dokumentacija:

1)      Remont i elektrifikacija pruge Nikšić - Podgorica

2)      Remonta gornjeg stroja na dionici Državna granica sa Srbijom (Vrbnica)-Bijelo Polje-

Kruševo-Mijatovo kolo-Mojkovac- Trebaljevo-Kolašin i stanica Trebešica

3)      Elektrifikacija VI i VII kolosjeka u stanici Bijelo Polje,

4)      Sanacija tunela 171, 173, 175,182 i 185 na dionici Trebaljevo-Trebešica

5)      Sanacija 3 klizišta na dionici Virpazar - Bar,

6)      Sanacija 6 kosina sa izradom 3 galerije na dionici Lutovo-Bratonožići.

7)      Sanacija mosta Trebaljevo

8)      Glavni projekti sanacije 16 čeličnih mostova

9)      Idejni projekti sanacije sa studijom izvodljivosti 12 kosina na dionici

         Trebešica-Bratonožići

10)   Idejni projekat sa studijom izvodljivosti izgradnje novog elektrovučnog postrojenja

       Trebešica

11)   Idejni projekat zamjene signalno-sigurnosnog sistema u stanici Podgorica

12)   Specijalni pregled 91 betonskog mosta na pruzi Državna granica sa Srbijom-Bar

 

Analiza projekata koji su finanasirani ukazuje da se investicije ulažu tako da se postojeća

mreža, primarno gornji stroj, dovede na projektovano stanje,a modernizacija je u pravcu

osavremenjavanja sistema signalizacije i uvodjenja savremenijih energetskih postrojenja.

Pregled projekata ugovorene vrijednosti 27,9 mil.eura čija je realizacija u toku dat je u

narednoj tabeli. Preostala sredstva u iznosu od 17,5 mil.EUR biće iskorišćena do kraja perioda

raspoloživosti  sredstava, shodno potpisanim Ugovorima sa međunarodnim bankama .

 

 

   

 

   

 

     

Na Bečkom samitu u okviru Berlinskog procesa, u avgustu 2015. godine na osnovu predloženih projekata Crnoj Gori je odobreno  od strane Evropske komisije 40 miliona EUR od čega su bespovratna sredstva 20 miliona EUR,  a kreditna ,od Evropske investicione banke, takođe 20 miliona EUR.

Sredstva će biti namjenjena za sanaciju tunela i mostova kao i za modernizaciju signalno-sigurnosnog sistema na pruzi  Državna granice sa Srbijom- Bar.

U prvom kvartalu 2017.godine očekuje se potpisivanje ugovora između Države i evropskih bankarsih institucija.

 
 
NaslovnaO namaNadležnostiPropisiLicence i sertifikatiSaglasnosti za građenjeOstalo