CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
UPRAVA ZA ŽELJEZNICE
   
 
Investicione aktivnosti na infrastrukturi

Gledajući pojedinačne ugovore od 2006. godine zaključno sa 2017. godinom, u rehabilitaciju i modernizaciju željezničke infrastrukture uloženo je 135 mil.eura , od čega 109,8 mil.eura iz kreditnih sredstava evropskih banaka (EIB, EBRD i ČEB) i 25,2 mil.eura iz donatorskih sredstava IPA i WBIF fondova.

Iz navedenih kreditnih sredstava završeni su radovi i tehnička dokumentacija:

-        Remont i elektrifikacija pruge Nikšić – Podgorica;

-        Remont gornjeg stroja sa radovima kontaktnoj mreži i signalno-sigurnosnim i telekomunikacionim kablovima i opremi na dionici Državna granica sa Srbijom (Vrbnica)-Bijelo Polje-Kruševo-Mijatovo kolo-Mojkovac- Trebaljevo-Kolašin-Kos, stanica Trebešica i tunel Sozina;

-        Elektrifikacija VI i VII kolosjeka u stanici Bijelo Polje;

-        Sanacija tunela 171, 173, 175,182,185, 187, 190 i 193 na dionici Trebaljevo-Trebešica;

-        Sanacija 3 klizišta na dionici Virpazar – Bar;

-        Sanacija 6 kosina sa izradom 3 galerije na dionici Lutovo-Bratonožići;

-        Sanacija mosta Trebaljevo i Morača;

-        Hitne mjere sanacije mostova Ljuboviđa, Malo Trebaljevo, Skrbuša i Tanki rt;

-         Izgradnja novog EVP Trebešica;

-        Glavni projekti sanacije 16 čeličnih mostova;

-        Idejni projekti sanacije sa studijom izvodljivosti 12 kosina na dionici Trebešica-Bratonožići;

-        Idejni projekat zamjene signalno-sigurnosnog sistema u stanici Podgorica;

-        Specijalni pregled 91 betonskog mosta i 106 tunela na pruzi Državna granica sa Srbijom-Bar.

U periodu od 2012. godine zaključno sa 2017. godinom u rehabilitaciju i rekonstrukciju željezničke mreže u Crnoj Gori uloženo je iz kreditnih sredstava (EIB i EBRD)  i sredstava predpristupne pomoći (IPA i WBIF fondova) 31.045.870,47  eura i to :

-        2012.godine……………………..        120.000,00 eura

-        2013.godine …………………….     2.437.266,12 eura

-        2014.godine …………………….     2.336.908,17 eura

-        2015.godine ……………………..    6.005.945,99 eura

-        2016.godine ……………………..     8.204.779,70 eura

-        2017.godine …………………….    11.940.970,49 eura

Iz kapitalnog Budžeta kao kontribucija realizovanim IPA sredstvima (85% IPA sredstva, a 15% kontribucija iz Budžeta) u poslednjih pet godina uplaćeno je 1.268.560,60 eura.

Takođe iz kapitalnog Budžeta u navedenom periodu za ukidanje pet putnih prelaza na pruzi Nikšić – Podgorica realizovano je do kraja 2017. godine za troškove izrade projekata pristupnih saobraćajnica alternativnim putnim prelazima kao i za izgradnju dva podvožnjaka, eksproprijaciju zemljišta i izvođenje radova  547.637,01 eura.

Na godišnjem nivou u prosjeku od 2012. godine za tekuće  održavanje javne željezničke infrastrukture ulažu se iz tekućeg Budžeta sredstva u iznosu od 6,8 mil.eura.

Analiza projekata koji su finanasirani ukazuje da se investicije ulažu tako da se postojeća mreža, primarno gornji stroj, dovede na projektovano stanje,a modernizacija je u pravcu osavremenjavanja sistema signalizacije i uvodjenja savremenijih energetskih postrojenja.

Nedovoljno razvijena i nefunkcionalna željeznička infrastruktura je prepoznata kao prepreka daljem ekonomskom razvoju Crne Gore.

U jedinstvenoj listi prioritetnih infrastrukturnih projekata koje je usvojila Nacionalna investiciona komisija nalaze se i  dva  željeznička projekta, i to:

-        Rekonstrukcija i elektrifikacija željezničke pruge Podgorica – Tuzi – granica  sa Albanijom (ruta 2);

-        Modernizacija signalno-sigurnosnog sistema, remont gornjeg i donjeg stroja pruge Vrbnica  -  Bar  (ruta 4).

Budžetska sredstava za dovođenje željezničke infrastrukture na projektovano stanje nijesu dovoljna pa će krediti i donacije međunarodnih finansijskih institucija  biti osnovni izvor finansijskih sredstava za modernizaciju i rekonstrukciju infrastrukture.

Nacionalnim planom u narednom trogodišnjem periodu planirana je realizacija projekata za rekonstrukciju i revitalizaciju željezničke infrastrukture koji se finansiraju iz odobrenih i donatorskih  i kreditnih sredstava međunarodnih finansijskih institucija (IPA, WBIF, EIB I EBRD) u iznosu od 16,7 mil. eura za remont gornjeg stroja Kos – Trebešica, rekonstrukciju i adaptaciju željezničke stanice Bijelo Polje za rad graničnih organa Crne Gore i Srbije, izradu glavnih projekata zamjene signalno-sigurnosnog sistema Bijelo Polje - Podgorica i Podgorica - Bar, izradu glavnog projekta sanacije klizišta Ratac, sanaciju tunela i mostova na pruzi Bijelo Polje – Bar, sanacije propusta i regulacije vodotoka, izrade projekata sanacije 10 kosina na pruzi Nikšić – Podgorica.                             

 
 
NaslovnaO namaNadležnostiPropisiLicence i sertifikatiSaglasnosti za građenjeOstalo