CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
UPRAVA ZA ŽELJEZNICE
   
 
Održavanje, investicije i razvoj

Direkcija za željeznice u opisu svojih poslova vrši:

 • poslove stručne i tehničke kontrole kroz praćenje izvedenih radova na željezničkoj infrastrukturi u cilju podizanja stepena nacionalne sigurnosti željezničkog saobraćaja i efikasnosti investiranih sredstava prema odobrenim godišnjim planovima tekućeg održavanja željezničkih pruga koji se finansiraju iz sredstava Budžeta   i odobrenim sredstvima međunarodnih finansijskih institucija
 • odobrenje tehničke dokumentacije koja se odnosi na održavanje, izgradnju, modernizaciju željezničke infrastrukture
 • pripremu poziva za nadmetanje za izvođenje radova na rehabilitaciji i rekonstrukciji željezničke infrastrukture
 • zaključivanje ugovora za izradu tehničke dokumentacije i ugovora za rehabilitaciju i rekonstrukciju željezničke infrastrukture
 • prijem i predaja izvedenih radova
 • učešće u pripremi i izradi tehničkih propisa, normativa, standarda, zakona i podzakonskih akata iz oblasti održavanja, investiranja i razvoja željezničke infrastrukture
 • izrada prethodnih studija i studija opravdanosti za izgradnju i rekonstrukciju željezničke infrastrukture
 • učešće u izradi strategija razvoja željezničkog saobraćaja
 • učešće u obezbjeđenju međunarodnih kredita i nadzor nad njihovom realizacijom
 • davanje mišljenja na planove i programe održavanja željezničke infrastrukture
 • praćenje razvoja tehničkih i tehnoloških  sistema željeznica u drugim zemljama i predlaganje mjera u cilju harmonizacije, povećanja nivoa interoperabilnosti i modernizacije.
 
 
NaslovnaO namaNadležnostiPropisiLicence i sertifikatiSaglasnosti za građenjeOstalo