CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
UPRAVA ZA ŽELJEZNICE
   
 
Obaveza javnog prevoza - PSO

PSO – Obaveza javnog prevoza je novi model za subvencionisanje operatera u putničkom saobraćaju na željeznici. To je poseban transportni aranžman u kojem državno tijelo ili upravni organ nudi kroz posebnu tendersku (aukcijsku) proceduru subvencije prevoznicima u putničkom saobraćaju. Subvencije se odobravaju za određene usluge javnog prevoza i na vremenski određen period, kada postoje opravdani razlozi. PSO se odobrava prevoznicima kada ne mogu da pokriju troškove na pojedinim relacijama, a za gdje postoji javni (opšte društveni) interes za prevozom putnika. U Evropskoj uniji procedure za odobravanje PSO aranžmana određene su regulativom broj 1008/2008. Regulativa decidno određuje postupak objavljivanja tendera za dodjelu sredstava po osnovu Obaveze javnog prevoza (PSO). U Crnoj Gori je 2009. godine realizovano potpuno razdvajanje prevoza na putnički i teretni. Od tada, prevoznik koji vrši prevoz putnika željeznicom dobija određeni iznos subvencija iz državnog budžeta. Ova finansijska sredstva će od 2012. godine plasirati i kontrolisati Direkcija za željeznice.

 
 
NaslovnaO namaNadležnostiPropisiLicence i sertifikatiSaglasnosti za građenjeOstalo