CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
DIREKCIJA ZA ŽELJEZNICE
   
 
STARIJE NOVOSTI

 2017 


28.07.2017.godine - Nа оsnоvu člаnа 123 stаv 6 Zаkоnа о bezbjednosti, organizaciji i efikasnosti željezničkog prevoza („Službеni list CG“, broj 1/14) objavljen Pravilnik o unutrašnjem redu u željezničkom saobraćaju. Pravilnik se nalazi na našem web sajtu u rublici Propisi>Pravilnici.

22.06.2017. godine.- Nа оsnоvu člаnа 57 stаv 4 Zаkоnа о bezbjednosti, organizaciji i efikasnosti željezničkog prevoza („Službеni list CG“, broj 1/14) objavljen Pravilnik o mjerama za bezbjedno odvijanje saobraćaja i bezbjednost zaposlenih koji izvode radove na pruzi.Pravilnik se nalazi na našem web sajtu u rublici Propisi>Pravilnici.

01.06.2017.godine - Vlada Crne Gore je usvojila Izvještaj o realizaciji Programa izgradnje, održavanja, rekonstrukcije i modernizacije željezničke infrastrukture za 2017.godinu

28.02.2017.godine - Nа оsnоvu člаnа 60 stаv 5 Zаkоnа о bezbjednosti, organizaciji i efikasnosti željezničkog prevoza („Službеni list CG“, broj 1/14) objavljen Pravilnik o tehničkim uslovima za signalno-sigurnosne uređaje.Pravilnik se nalazi na našem web sajtu u rublici Propisi>Pravilnici.

14.02.2017.godine - Na osnovu odobrenih sredstava iz Budžeta za 2017.godinu i Zaključaka Vlade Crne Gore, Direkcija za željeznice potpisala je Ugovor o tekućem održavanju javne željezničke infrastrukture za 2017.godinu sa Željezničkom infrastrukturom Crne Gore AD

13.02.2017.godine - Potpisan Ugovor o obavezi pružanja usluga prevoza putnika od javnog interesa između Vlade Crne Gore-Direkcija za željeznice i Željezničkog prevoza Crne Gore AD Podgorica

 


  

2016


29.03.2016.godine - Potpisan Ugovor o obavezi pružanja usluga prevoza putnika od javnog interesa između Vlade Crne Gore-Direkcija za željeznice i Željezničkog prevoza Crne Gore AD Podgorica

23.02.2016.godine - Direkcija za željeznice izdala sertifikat o bezbjednosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom(DIO A i DIO B) Željezničkoj infrastrukturi Crne Gore AD Podgorica

30.05.2016.godine - Na osnovu člana 196. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku (“Sl. list RCG”, br. 60/03 i “Sl. list CG” br. 5/12, 25/12 i 61/12), člana 84. Zakona o bezbijednosti, organizaciji i efikasnosti željezničkog prevoza (“Sl. list CG”, br.1/14), i člana 18. Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave (“Sl.list CG 05/12), a u vezi sa čl. 1. Pravilnika o obrascu i bližem načinu izdavanja licence i sertifikata za upravljanje vučnim vozilom (“Sl. list CG”, br.49/2014), Direkcija za željeznice, po podnijetimm zahtjevima izdala 2  licence  za upravljanje vučnim vozilom u 2016. godini a 103 licence za upravljanje vučnim vozilomu 2015. godini.Imena mašinovođa koji su ispunili uslove i dobili licence nalaze se na našem web sajtu u rublici Licence i sertifikati>Licenca za upravljanje vučnim vozilom.

13.12.2016.godine - Nа оsnоvu člаnа 60 stаv 4 Zаkоnа о bezbjednosti, organizaciji i efikasnosti željezničkog prevoza („Službеni list CG“, broj 1/14) objavljen Pravilnik o održavanju signalno-sigurnosnih uređaja.Pravilnik se nalazi na našem web sajtu u rublici Propisi>Pravilnici.

13.12.2016.godine -Nа оsnоvu člаnа 60 stаv 4 Zаkоnа о bezbjednosti, organizaciji i efikasnosti željezničkog prevoza („Službеni list CG“, broj 1/14) objavljen Pravilnik o načinu izrade, sadržaju i postupku objavljivanja  reda vožnje vozova.Pravilnik se nalazi na našem web sajtu u rublici Propisi>Pravilnici.

Objavljen Pravilnik o uslovima za sertifikaciju lica zaduženih za održavanje teretnih željezničkih kola, 

Objavljen Pravilnik o održavanju gornjeg stroja željezničkih pruga, 

Objavljen Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje licence za upravljanje željezničkom infrastrukturom


 

 

2013-2014-2015


Novi zakoni za oblast željeznice u Crnoj Gori

Tehnička pomoć

Eksplanatorni sastanak u Briselu 21.-25.04.2013.

18. sastanak radne grupe za željeznicu i intermodalnost

Studijska posjeta Saveznoj regulatornoj agenciji (Bundesnetzagentur) i Saveznim željezničkim vlastima (EBA) Njemačke

Novi kod za oznacavaje vozila

Prvi sastanak Zajedničkog komiteta za ekonomsku saradnju Crne Gore i Češke Republike

17. sastanak radne grupe za željeznicu i intermodalnost

Prijedlog novog Zakona o željeznici

IPA NSA seminar 
 
NaslovnaO namaNadležnostiPropisiLicence i sertifikatiSaglasnosti za građenjeOstalo